Kurikan kirjaston


MONILUKUTAITO
> Tietoa opettajilleKIRJATRAILERI
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


TIEDONHAKU
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


Alkuopetuksen
OHJELMOINTI
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDFILTASATU
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


DIGITARINA
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


NETIKETTI
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


OHJELMOINTI
> Tehtävät PDF
> Diplomi PDF


Diplomin suorittaneet luokat julkistetaan kirjaston nettisivuilla.
Suoritukset ilmoitetaan sähköpostilla: karoliina.prinkkila(at)kurikka.fi

Kurikan monilukutaitodiplomi on osa Kurikan ja Kauhajoen kirjastojen hallinnoimaa Mediamekastus-hanketta.
Hankkeen tavoitteena oli uudistaa koulun ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma ja luoda monilukutaitodiplomi sen työvälineeksi.

Monilukutaitodiplomia koottaessa on hyödynnettu Lukuinto-ohjelman tuloksia. Ohjelmointidiplomi on koottu Koodiaapinen-MOOC (2015) -kurssin materiaalien perusteella. Netikettidiplomi sisältää tehtäviä Mannerheimin lastensuojeluliiton, Mediataitokoulun, Mediakasvatusseuran ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) materiaaleista.

Mediakasvatukseen liittyviä linkkejä, joita on hyödynnetty Monilukutaitodiplomin kokoamisessa:
http://koodiaapinen.fi/
http://www.lukuinto.fi/lukuinto-ohjelma.html
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/lapset_ja_media/
http://www.mediakasvatus.fi/
http://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
http://www.ikarajat.fi/

Monilukutaitodiplomiin valikoitui erilaisista vaihtoehdoista seitsemän diplomia; iltasatudiplomi, digitarinadiplomi, kirjatraileridiplomi, netikettidiplomi, tiedonhakudiplomi, alkuopetuksen ohjelmointidiplomi ja ohjelmointidiplomi.

Monilukutaitodiplomin kokoamisessa otettiin huomioon uusi opetussuunnitelma ja siinä vahvasti mukana oleva monilukutaito.
Monilukutaitodiplomin perustana on perinteisten lukudiplomien tapaan kirja, mutta nyt mukana on lisäksi myös muita lukutaidon muotoja. Monilukutaitodiplomi ei sisällä tarkkoja kirjalistoja, vaan oppilaat voivat valita itselleen sopivat kirjat joko opettajan tai kirjaston henkilökunnan avulla

Monilukutaitodiplomissa on esitelty diplomipaketteja, joista opettajat voivat valita itselleen ja luokalleen sopivat diplomit. Opettaja voi itse päättää kuinka paljon aikaa tehtäviin käytetään. Tarvittaessa kirjasto tarjoaa opastusta tehtävien suorittamiseen ja lainattaviksi iPadeja. Diplomien tehtävät voidaan suorittaa koulussa tai kirjastossa. Tehtävien suorittamisen jälkeen opettaja voi tulostaa ja allekirjoittaa diplomit. Diplomin suorittaneet luokat julkistetaan kirjaston nettisivuilla. Suoritukset ilmoitetaan sähköpostilla karoliina.prinkkila(at)kurikka.fi

Lisätietoja: karoliina.prinkkila(at)kurikka.fi

2016 LR mainos / nina