Mikä media?

Osaatko sanoa, montako tuntia sinulla menee päivässä median äärellä? Olemme oppineet käyttämään mediaa hyväksemme monin eri tavoin: se helpottaa elämäämme, viihdyttää ja sen välityksellä myös opimme asioita.

Mediakasvatus on käsite, joka liittyy nimenomaan median käyttämisen oppimiseen. Yksi sen tavoitteista on, että ihmiset oppisivat käyttämään erilaisia laitteita ja ymmärtämään mitä kaikkea niillä voidaan tehdä. Kun laitteiden peruskäyttö on hallinnassa, voidaan siirtyä hieman hankalampiin asioihin, kuten pohtimaan esimerkiksi mainoksiin liittyviä asioita tai ikärajoja. Nekin liittyvät mediakasvatukseen.


On olemassa myös toinen mediaan kiinteästi liittyvä käsite,
joka on nimeltään medialukutaito. Medialukutaidolla tarkoitetaan median kuten esimerkiksi kuvien lukemista ja ymmärtämistä. Medialukutaitoon ja –kasvatukseen liittyvät asiat tulisi olla kaikilla hallussa. Ala-asteen ensimmäisellä luokalla hankittu lukutaito toimii medialukutaidon pohjalla, joten ilman sitä mediaa on hankala ymmärtää. Tietokoneet, televisio ja monet muut tekniset laitteet ovat aina olleet osa nykypäivän nuorten maailmaa. Maailma ja tekniikka muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Nuoret oppivat nopeasti käyttämään uusia teknisiä laitteita. Media on tullut elämäämme jäädäkseen, joten siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten kyseiseen ilmiöön suhtaudutaan. 


NETIKETTI
Netiketti eli internetin käyttäytymissäännöt.

MEDIAKASVATUS

Kirjastot.fi:n mediakasvatus sivusto

MEDIAMETKA
Mediakasvatuskeskus Metkassa on mediakasvatukseen pohjautuvaa materiaalia, joka opastaa käyttäjiään median ihmeelliseen maailmaan.

MEDIAKOMPASSI

YLEN:n mediakompassi on suunnattu 7-luokkalaisille.

MEKU
eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU

NUORTEN NETTI

Mannerheimin lastensuojeluliiton tekemällä sivustolla on oma osuus myös mediaan liittyvistä asioista.


Hoksu suomennos:

*Tietokoneet, televisiot ja lehdet. Ne ovat kaikki mediaa, sen tietää hirvikin.
Mutta mitä se mediakasvatus sitten on?

 

LR mainos / nina